In overleg met het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) zijn er voor verschillende medicijnen additionele Risico Minimalisatie Materialen opgesteld. Zij bevatten aanbevelingen om belangrijke risico’s van dit geneesmiddel te beperken of te voorkomen. U kunt hieronder deze materialen downloaden. Kies eerst het geneesmiddel.